Tot slot van alle rekeningen

Redactioneel. Tot volgend jaar! Pieter Johan Wijbenga 1 2 3 Redactioneel Het jaar 2014 loopt op zijn einde. Een mooi jaar voor de 'Doarpskrante' was het jaar waarin wij onze ...

Vertalingen van 'per slot van rekening' in het gratis Nederlands ... Dutch Daarbij speelt per slot van rekening ook de open toegang tot de markten een ... Alle ... Vertaler - Online zinnen vertalen - Engels, Duits, Spaans ... Met onze gratis vertaalmachine vertaal je zinnen van en naar bijna alle talen van de wereld. Per slot van rekening in het Frans vertaald uit het Nederlands "per slot van rekening" Vertaald van Nederlands naar Frans inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden Synoniemen van per slot van rekening; ander woord voor per ... Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als ‘per slot van rekening’, met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken.

slot van rekening - Vertaling naar Frans - voorbeelden ...

Bij slot van rekening - definitie - Encyclo Bij slot van rekening Spreekwoorden: (1914) Bij slot van rekening, ten slotte, per slot (van rekening), eindelijk; alles wel beschouwd; oorspr. bij 't sluiten van de rekening, nadat de rekening is opgemaakt; 16de<-sup> eeuw: bi slote van rekeninge; vgl. voor later tijd Halma, 587: Slot van rekening, solde de compte, liquidatio... Beslagr. Gent 8 mei 2012 | Wolters Kluwer De schuldenaar die een gedeelte van een reeds verjaarde schuld betaalt 'tot slot van alle rekeningen', doet op die manier geen afstand van de reeds verkregen verjaring voor het saldo. Evenmin behelst de deelbetaling een erkenning van de restschuld. Beslagr. Gent 8 mei 2012, NjW 2013, nr. 289, 760. Hoe en wanneer wordt de erfenis verdeeld ... Zijn er meerdere erfgenamen, dan wordt u mede-eigenaar van alle goederen van de erfenis. Na een minnelijke of gerechtelijke schikking wordt elke erfgenaam alleen eigenaar van de goederen die hem toekomen. ... Het tarief van de successierechten verschilt van gewest tot gewest. In gemeenschappelijk akkoord | Ik ontsla iemand ...

In gemeenschappelijk akkoord | Ik ontsla iemand ...

De werkgever weigerde deze vergoeding te betalen, omdat de werknemer afstand had gedaan van alle vorderingen in de dadingsovereenkomst. Volgens de werkgever waren de vergoedingen in de dading duidelijk overeengekomen tot slot van alle rekeningen, zodat alle geschillen tussen de partijen hiermee waren geregeld. Huurschade: enkele aandachtspunten - adlex.be ogenblik van de beëindiging van de huurovereenkomst. Dit betekent niet dat u dan maar gewoon moet afwachten. Wij bespreken graag met u welke opties er, rekening houdend met de concrete omstandigheden, zijn. Tot slot werd aangehaald dat de eigenaar zijn vorderingsrecht in beginsel verliest wanneer de REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST voortaan met uitsluiting van de andere gerechtigd op het kredietbedrag of gehouden tot het debetsaldo van deze rekeningen. 1.4. Effecten en waarden Kasbons, obligaties, aandelen, munten enz. zijn reeds tussen partijen verdeeld. ... SLOT VAN ALLE REKENING ... Dit alles onder voorbehoud van hetgeen in het slot van deze overeenkomst is vermeld met Tot Slot Van Alle Rekeningen Vertaling Engels - Geef me de ... Je liet je sleutel weer in het slot . DutchIedere Europese belastingbetaler betaalt tot slot van alle rekeningen vertaling engels ten slotte ameristar casino blackhawk jobs mee aan de oplossing van de crisis.

1 Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op ...

8 okt 2017 ... Als je klikt op filters tonen, kan je meer specifiek gaan zoeken op periode, bedrag , verrichting en rekening. Klik tot slot op filters toepassen. Zakelijke rekening openen: info voor de beste keuze voor MKB en ZZP Vergelijk hier alle zakelijke rekeningen op basis van kosten, voordelen en ... rekening biedt overzicht, inzicht in geldstromen en biedt de mogelijkheid tot ...

De totale kostprijs van het nieuwe Havenhuis komt hiermee op circa 64 miljoen euro en dit tot slot van alle rekeningen”, stelt het Havenbedrijf.

Tot slot van rekening, het gaat niet alleen om het op een adequate wijze reageren op de Iraakse agressie, ook om het totstandbrengen van een duurzame structurele oplossing voor het Midden-Oosten en de Golf regio. Traduction per slot van rekening français | Dictionnaire ... traduction per slot van rekening francais, dictionnaire Neerlandais - Francais, définition, voir aussi 'slot',achter slot en grendel',Tot slot wil ik nog meegeven dat ...',slot', conjugaison, expression, synonyme, dictionnaire Reverso Bij slot van rekening - definitie - Encyclo Bij slot van rekening Spreekwoorden: (1914) Bij slot van rekening, ten slotte, per slot (van rekening), eindelijk; alles wel beschouwd; oorspr. bij 't sluiten van de rekening, nadat de rekening is opgemaakt; 16de<-sup> eeuw: bi slote van rekeninge; vgl. voor later tijd Halma, 587: Slot van rekening, solde de compte, liquidatio...

Tot slot van elke rekening Door een onoplettendheid bracht een collega tijdens het verzorgen van een re­cep­tie scha­de toe aan een klant. Als vergoeding voor deze schade trok hij een be­­drag van de factuur af. Per slot van rekening in het Frans vertaald uit het Nederlands "per slot van rekening" Vertaald van Nederlands naar Frans inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden 本州送料無料 ヴェローナ プリウス ハスラー!CLAZZIO-NEO クラッツィオネオニッサン キックス H59系... ソフトな手触りで快適な乗り心地。本州送料無料!CLAZZIO-NEO クラッツィオネオニッサン キックス H59系